Evenals voorgaande jaren, werken we ook dit jaar als brede school Lewedorp (KIO, Kibeo, Leeuwerik) een aantal weken rondom een bepaald thema.

Dat het dit jaar rondom het thema ‘Lewedorp 90 jaar’ zou zijn, leek ons niet meer dan logisch. Vanaf 11 maart, de week na de voorjaarsvakantie, gaan alle groepen aan de slag. Daar waar de allerjongsten zullen werken aan deelthema’s die dus erg dicht bij huis liggen, duiken de oudsten onder andere de geschiedenis van Lewedorp in.

Dit alles zal resulteren in een tentoonstelling die op woensdagavond 27 maart tussen 18.30 uur en 20.00 uur te bezoeken is. Op donderdagmorgen 28 maart zullen leerlingen van groep 7-8 voor bewoners van de Kraayert een rondleiding verzorgen. Met een aantal leerzame weken in het vooruitzicht, hopen we op een mooie afsluiting op 27 en 28 maart.