Van harte gefeliciteerd!

Het jongste dorp van Zeeland viert dit jaar haar 90-jarig jubileum. Wat ooit begon als een verzameling huizen onder de naam Noord-Kraayert, mag zich sinds 1929 Lewedorp noemen. Wat toentertijd uiteraard nog viel onder de vleugels van de gemeente ’s-Heer Arendskerke en sinds de herindeling in 1970 één van de 15 Borselse kernen is.

Lewedorp komt op mij over als een vriendelijk actief dorp met een stevig verenigingsleven. Dat betekent dus dat er veel vrijwilligers zijn met hart voor Lewedorp. Dat heb ik gemerkt tijdens mijn stage in de Kraaijert, maar ook toen ik mocht meelopen in de wandel- en rolstoel-driedaagse. De betrokkenheid van inwoners op elkaar is prachtig om te zien, maar ook echt belangrijk voor de leefbaarheid in de toekomst!

Mijn visie op Lewedorp in de toekomst? Ik hoop dat Lewedorp nog meer dan voorheen een hechte gemeenschap kent die er nu voor zorgt dat er genoeg te doen en beleven is op het dorp. Met actieve sportverenigingen, een mooie carnavalsvereniging, een levendig dorpshuis, een dorpsraad die zich inzet om het dorp leefbaar te houden en natuurlijk die vele vrijwilligers en mantelzorgers die de meer kwetsbare dorpsinwoners helpen waar nodig. Hopelijk kunnen we samen, als gemeente en inwoners, Lewedorp klaar maken voor de toekomst. Ook op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie zie ik mogelijkheden om de handen ineen te slaan voor een toekomstbestendig Lewedorp.

Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ik wens iedereen veel plezier tijdens de leuke activiteiten die ter ere van het 90-jarig bestaan worden georganiseerd.

Gerben M. Dijksterhuis
Burgemeester van Borsele